POZOVITE ODMAH: +381(0)11/40 88 017 , +381(0)66/166 123

NOVI SAD

Manastir Krušedol i Sremski Karlovci

CENA: 1.200,00

11.12.2021.

 

 

Polazak oko 8h iz Beograda (Sava Centar)

 

Dnevna vožnja ka manastiru Krušedol koji se nalazi na južnim padinama Fruške gore, blizu varošice Irig. Okružen parkom i stablima kestenova, dvorište ove svetinje krasi i jedan mali đeram. Hram je okružen sa sve četiri strane konacima i unutrašnjost dvorišta je ukrašena mnoštvom raznobojnog cveća i arhaičnim detaljima.

Ovaj manastir je bio zadužbina Brankovića, poslednjih despota u Sremu. Hram je posvećen Blagovestima Presvete Bogorodice. Smatra se da je izgradnju manastira započeo despot Đorđe Branković (monah Maksim) početkom XVI veka i da je trajala 50 godina.

 

Nakon obilaska manastira put nastavljamo ka Sremskim Karlovcima.

Rasuti između zelenih obronaka Fruške gore i plavog Dunava, Sremski Karlovci čuvaju bogatu riznicu srpske kulture i duhovnosti u svojim građevinama od neprocenjive istorijske vrednosti, a na njegovim ulicama se i danas slave vino i grožđe uz poeziju Branka Radičevića.

Sremski Karlovci su vinogradarski gradić koji je tokom istorije potpadao pod vlast raznih naroda koji su svoj interes nalazili na ovim prostorima, ali to je ovu varoš činilo još bogatijom. Svi narodi koji su se doseljavali, ostavili su neki trag svoje kulture i utkali je u zajedničko kulturno bogatstvo Sremskih Karlovaca.

Kažu da u Sremskim Karlovcima svaka zgrada, kuća i ulica priča neku slavnu priču jer je ovaj grad bio duhovni i kulturni centar Srbije.

Nakon obilaska planirana je poseta vinariji Vinum I degustacija vina. Iz vinarije Vinum kažu da njihova vina umeju da govore. Ono što nam kažu o njima ionako ne može da prenese ono što čulo ukusa stvarno oseća – svaka boca pripoveda jedinstvenu priču i svaka ima slobodu da je ispriča onako kako joj, u svim nijansama vinskih boja i u svim ukusima, odgovara.

 

Naša sledeća I glavna destinacija je jedan od najlepših gradova naše zemlje, Novi Sad.

Novi Sad je već 3 veka  proctor raznolikog, bogatog kulturnog nasleđa mnogih Naroda koji u njemu žive. Materijalna I nematerijalna kulturna baština stvarana u prošlim vekovima osnov je na kome počiva interaktivna mreža naučnih I kulturnih institucija. Urbano gradsko jeygro krase barokne, neorenesansne, klasicističke I Bauhaus građevibem kao I mnogobrojni verski objekti. Novi Sad grad na Dunavu, grad evropske istorije I tradicije I balkanske gostoljubivosti je iskustvo koje ne smete propustiti.

Obilazak grada I Petrovaradinske tvrđave sa vodičem.

Slobodno vreme za šetnju I uživanje u mnogobrojnim sadržanijma novosadskog “WINTER FEST”-a. Festival nastao po uzoru na poznate eropske I svetske praznične manifestacije I kao takav postao je prvi “CHRISTMAS MARKET” u Srbiji. Održava se na glavnom gradskom trgu I svojim raznovrsnim programom upotpunjuje prazničnu atmosferu u kojoj će svako uživati. U tridesetak kućica izloženi su piće, hrana, suveniri, novogodišnji ukrasi. Posetioci imaju mogućnost da se provozaju centrom grada u “novogodišnjem fijakeru”. Postavljemo je I nekoliko punktova sa prazničnim motivima za sve ljubitelje fotografisanja.

 

Polazak za Beograd je oko 19h.

 

CENA ARANZMANA UKLJUCUJE:

  • Prevoz autobusom turističke klase prema programu
  • troškove organizacije putovanja
  • pratnju tirističkog vodiča

 

CENA ARANZMANA NE UKLJUCUJE:

  • individualne troškove
  • degustacija vina u vinariji (1 čaša vina 100,00 din. ; 2 vrste kozjeg sira I 4 vrste vina 800,00 din.)

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

 

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 2 – 4 nedelja unapred

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja ukoliko bude manji broj putnika od 25 (doplata za minibus iznosi 300,00 din. Po putniku) I usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja:

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 429 /202