POZOVITE ODMAH: +381(0)11/40 88 017 , +381(0)66/166 123

VRNJAČKA BANJA

 

u pripremi

PROGRAM 8:

   Polazak oko  7:30h iz Beograda sa autobuskog stajališta preko puta Sava Centra. Polazak iz Batajnice oko 7h.

   Krećemo autoputem ka Kruševcu, u narodu pretpoznatjivom kao „ carskom gradu ” iako uistinu pre bi se zvao „ kneževskim gradom “. Danas hodamo stazom slavnih predaka i hrabrih junaka koji su Osmanlijskom carstvu pružili najpoznatiji otpor u istoriji.

Putem uz Zapadnu Moravu, stižemo u Kruševac i krećemo sa panoramskim razgledanjem grada. Videćemo novopostavljeni spomenik Knezu Lazaru koji je interesantan po tome što je knez ovde predstavljen u svojoj prirodnoj veličini.

Videćemo i spomenike Despotu Stefanu Lazareviću, Kneginji Milici i najspektakularniji spomenik posvećen Kosovskim junacima, koji decenijama krasi centar grada.

Da ne shvatite da je grad posvećen samo Kosovskom boju, reč-dve i o trgu glumaca ukrašenim bistama i fotografijama svima  poznatih glumaca koji su rodom iz kruševačkog kraja.

Obilazimo i čuveno brdo Bagdala na kojem se danas nalazi mali park maketa poznatih srpskih manastira. Makete su postavljene na terenu koji je obeležen u obliku geografske karte Republike Srbije. Pored ove zanimljivosti, pogled sa brda nam pruža uvid u celi grad i ostavlja bez daha.

Nakon svega ovoga, odlazimo i da prošetamo ostacima dvora Kneza Lazara gde je Don Žon kula najdominantnija a crkva Lazarica nešto što se ne zaobilazi. Po narodnom verovanju ovde, u crkvi posvećenoj svetom Stefanu, pričestila se srpska vojska pred odlazak u kosovski boj.

Malo slobodnog vremena za kafu, šetnju ili obilazak gradskog muzeja koji vam daje bolji uvid u istoriju grada ali i čuva nešto do sada neviđeno – maketu nikad izgrađenog Vidovdanskog Hrama čiji je projekat napravio Ivan Meštrović.

   Na putu ka Vrnjačkoj Banji stižemo i do još jedne od najvećih svetinja naše zemlje, manastira Ljubostinje. Manastir Ljubostinja je izgradila kneginja Milica nakon Kosovskog boja i ovde provela svoje poslednje dane života. Sahranjena je upravo tu kao i njena drugarica Jefimija , poznata i kao Jelena Mrnjavčević. Manastir je razorila i opljačkala turska vojska jer su saznali da je ovde sakriveno blago sa Dvora kneza Lazara kao i njegova kneževska kruna.

   Nakn obilaska manastira Ljubostinja, nastavljamo još koji km putem do naše najpoznatije banje u

 Srbiji – Vrnjačke Banje.

   Banju su pre svega proslavili festivali i Vrnjački Karneval ali ne treba zaboraviti i njene vrednosti po zdravlje. Ispod planine Goč, ovde su se smestili i lekoviti izvori vode bogati sumpurom koje su još stari rimljani  koristili.  Kao dokaz tome, pronađeni su zlatnici iz 2 do 4v. Nakon rimljana i turci su uživali u blagodetima banje a Milos Obrenović dovodi prve naučnike koji su ispitali sastav voda iz ovih izvora. Danas se koriste sedam izvora u svrhe lečenja a svaki izvor ima drugačija svojstva i karakteristike. Banja ima ogromnu površinu pod parkovima i zelenilom tako da je uživanje u šetnji zagarantovano

   Slobodno vreme za šetnju i ručak.

   Povratak za Bg u kasnim popodnevnim časovima.

CENA ARANZMANA UKLJUCUJE:

Prevoz autobusom turističke klase prema programu

troškove organizacije putovanja

pratnju tirističkog vodiča

CENA ARANZMANA NE UKLJUCUJE:

individualne troškove

ručak

ulaznice

OPŠTE NAPOMENE:                     

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 2 – 4 nedelja unapred

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja ukoliko bude manji broj putnika od 25 I usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja:

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 40 /2022