POZOVITE ODMAH: +381(0)11/40 88 017 , +381(0)66/166 123

SUNČANA REKA

(manastir Tronoša, Tršić, Banja Koviljača)

 

u pripremi

PROGRAM 6

 Polazak iz Beograda (Parking Sava Centra) u 7:30h. Polazak iz Batajnice 8:00 (preko puta NIS-ove pumpe).

Dnevna vožnja do manastira Tronoša, gde se stiže oko 11h. Obilazak manastira, posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice. To je manastir u kome je Vuk Karadžić učio prva slova i u kome postoji muzejska zbirka predmeta za nastavu iz Vukovog doba. Ovaj manastir je jedinstven po tome što je ovde još uvek sačuvan stari običaj tzv.Ratarske sveće. Ispred crkve se nalazi Česma Devet Jugovića sa kapelom Svetog Pantelejmona.

Nastavak putovanja do Tršića. Znamenito mesto se nalazi 7 km od Loznice i rodno je mesto Vuka Stefanovića Karadžića. Tršić predstavlja jedinstveni turistički kompleks. Obilazak imanja sa Vukovom spomen kućom (fakultativno), dva vajata, kačarom, ambarom. .

Polazak u Banju Koviljaču, obilazak I slobodno vreme. Banja je prirodno lečilište sa tradicijom dužom od 150 godina. Banja Koviljača, jedna od najlepših i najlekovitijih banja Balkana, nalazi se u zapadnoj Srbiji, u zagrljaju reke Drine i šumovite planine Gučevo, na nadmorskoj visini od 128 m. Jedinstveni simbol Banje Koviljače je čuveni banjski park koji je stvaran po ugledu na zapadnoevropske i koji se prostire na površini od 40 ha, predstavlja po veličini drugi park u Srbiji. Centar ovog muzeja prirode na otvorenom čini grandiozna Fontana.

Nastavak putovanja do etno sela Sunčana reka, na obali Drine. Etno selo se prostire na obali reke Drine, ispod planine Gučevo. Predstavlja jedinstvenu oazu za odmor, opuštanje, sport i rekreaciju. U sklopu etno sela Sunčana reka nalaze se etno kuće, mini farma, konjički klub, etno restoran, crkva, Šotrina plaža. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja grupnog ručka. (Prijave u agenciji)

Polazak za Beograd oko 18h.

CENA ARANZMANA UKLJUCUJE:

 • Prevoz autobusom turističke klase prema programu
 • troškove organizacije putovanja
 • pratnju tirističkog vodiča

CENA ARANZMANA NE UKLJUCUJE:

 • individualne troškove
 • ručak
 • ulaznica za spomen kuću Vuka Karadžića (150 din.)

 

OPŠTE NAPOMENE:                      

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 2 – 4 nedelja unapred
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja ukoliko bude manji broj putnika od 25 I usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

Organizator putovanja:
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 40/22