POZOVITE ODMAH: +381(0)11/40 88 017 , +381(0)66/166 123

DIVČIBARE (Manastir Jovanja i Valjevo)

1.200,00

 

DIVČIBARE IZLET

(+VALJEVO, MANASTIR JOVANJA)

CENA: 1.200,00

 

PROGRAM

Polazak u 6h iz Batajnice. Polazak iz Beograda (Parking Sava Centra) u 6:30h.

Dnevna vožnja ka manastiru JOVANJA, koji se nalazi u neposrednoj blizini Valjeva, na desnoj strani klisure reke Jablanice, u ataru sela Jovanja, Crkva manastira Jovanja najverovatnije je podignuta krajem petnaestog ili početkom šesnaestog veka. Priprata je dozidana početkom osamnaestog veka, 1706. godine, kada je ceo manastir obnovljen zahvaljujući ktitorstvu braće Vitanović, Jevti i Jovanu. U prvoj polovini osamnaestog veka u manastiru je postojala bogoslovska škola. Nakon obilaska manastira put nastavljamo ka VALJEVU.

 

U srcu Srbije, stotinak kilometara jugozapadno od Beograda, uzdiže se lanac valjevskih planina, a ispred njih je venac brda koja okružuju kotlinu. U kotlinu sa zapada utiču reke Obnica i Jablanica i spajajući se stvaraju Kolubaru u koju se ulivaju vode Gradca i Ljubostinje. Na obalama ovih reka, u dolini, zaštićen okolnim brdima, smešten je grad Valjevo, jedno od najstarijih gradskih naselja u Srbiji.

Obilazak grada I šetnja Tešnjarom. Stara Valjevska čaršija, poznatija kao Tešnjar jedna je od retkih, u potpunosti autentičnih i očuvanih čaršija u celoj Srbiji. Fakultativna poseta Narodnom muzeju Valjeva (+Muselino konak), koji se nalazi u centru grada, na obali reke, nedaleko od Tešnjara. Stalne postavke muzeja su najposećeniji muzejski prostori na zatvorenom u Srbiji, nagrađen “Turističkim cvetom” najvišim nacionalnim priznanjem TOS-a.

 

Dalje put nastavljamo ka našoj glavnoj destinaciji planini Divčibare. Ušuškana u centralnom delu planine Maljen, visoravan Divčibare ima izuzetno dobar geografski položaj i jedna je od najstarijih turističkih destinacija u Srbiji. Veruje se da je i sam knez Miloš lično insistirao da Divčibare otkupi od Turaka, oduševljen njegovom božanstvenom prirodom i blagotvornom klimom. Destinacija na samo 100km od Beograda, koja se iz godine u godinu sve više razvija i značajno bogati svoju ponudu, što je čini turističkim centrom u koji se možete iznova vraćati. 

Obilazak centra Divčibara sa vodičem I slobodno vreme za ručak I uživanje u čarima prirode.

Polazak za Beograd je oko 19h.

 

CENA ARANZMANA UKLJUCUJE:

Prevoz autobusom turističke klase prema programu

troškove organizacije putovanja

pratnju tirističkog vodiča

 

CENA ARANZMANA NE UKLJUCUJE:

individualne troškove

ručak

ulaznice za Narodni muzej 220,00 rsd

 

OPŠTE NAPOMENE:                     

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 2 – 4 nedelja unapred

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika (doplata za minibus do 20 mesta 300,00rsd) i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja ukoliko bude manji broj putnika od 25 I usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

Organizator putovanja:

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 429 /2020