POZOVITE ODMAH: +381(0)11/40 88 017 , +381(0)66/166 123

O H R I D – 1.maj

TERMIN: 29.04 – 2.5.2018.
(2 noćenja sa doručkom + prevoz )
CENA ARANŽMANA 75€

Ohrid – grad u Republici Makedoniji na severoistočnoj obali Ohridskog jezera i središte Ohridske arhiepiskopije. Leži u dnu Ohridskog polja, na osamljenoj hridi (Makedonci za brdo kazu rid, pa odatle i naziv Ohrid). Od 1980. godine Ohrid i Ohridsko jezero su na spisku Svetskih baština UNESKO-a.

Ohrid jos zovu i “Makedonski Sveti Stefan”, biser Makedonije i celog Balkana, grad istorije i brojnih manastira, jedna od kolevki pravoslavne duhovnosti. Poznat je po tome da je imao 365 crkava, jednu za svaki dan u godini, zbog čega su ga zvali “Jerusalim”.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan – Polazak iz Batajnice u 21:15h sa parkinga TA TraveLux. Polazak iz Pančeva u 22h sa parkinga Aviv parka. Polazak  iz Beograda sa parkinga preko puta Buvljaka u 22:45h. Noćna vožnja kroz Srbiju sa usputnim kraćim pauzama radi odmora.

2.dan – Dolazak u Ohrid u prepodnevnim časovima. Odlazak u razgledanje grada sa lokalnim voidčem: centar grada, Stari Grad, Crkva Sveti Jovan Kaneo, Crkva Svete Sofije, Crkva Svetog Klimenta, amfiteatar, manufaktura papira, Spomenik Ćirilo i Metodije, Samuilova tvrdjava… Smeštaj u vilu oko 15h. Slobodno vreme za individualneaktivnosti ili šetnju gradom sa obiljem prodavnica ručno rađene kože, filigrana, suvenira od bakra i nadaleko poznatih ohridskih bisera. U večernjim časovima postoji mogućnost organizovanja fakultativnog krstarenja brodom. Povratak u hotel. Noćenje. 

3.dan – Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultataivnog odlaska u Strugu, grad poezije i mesto gde Crni Drim ističe iz Ohridskog jezera i deli grad na dva dela. Poseta manastirkom kompleksu Kalište i pećinskoj crkvi iz 14.veka. Odlazak do sela Vevčani, obilje prirodnih lepota. Mogućnost organizovanja ručka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan – Doručak.Napuštanje hotela.Slobodno vreme u gradu ili mogućnost organizovanja fakultataivnog odlaska na Sveti  Naum sa usputnim obilaskom Muzeja na vodi.Ovo područje jedno je od najlepših na Ohridu. Manastir je izgrađen na steni iznad jezera, odakle se pruža nezaboravan pogled na Ohridsko jezero i okolne planine. Razgledanje kompleksa. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u grad. Slobodno vreme. Planiran polazak za Srbiju oko19h.

5.dan – Dolazak u Beograd I Pančevo u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluge.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

― prevoz autobusom turističke klase (tv, klima, videoozvučenje)

― smeštaj na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu Čingo u1/2, 1/3 I 1/4sobama

― usluge turističkog vodiča

― troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • fakultativni odlazak na Sveti Naum i Muzej na vodi 15e /deca 10e/
 • fakultativno krstarenje brodom 10e
 • boravišna taksa u iznosu od 2e (placa se na licu mesta) /deca 1e/
 • individualni troškovi

NAPOMENE U VEZI SA FAKULTATIVNIM IZLETIMA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

POPUSTI:

 • deca od 0–2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2–12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

DOPLATE:

 • doplata za 1/1 sobu je 40% na cenu aranžmana

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobanke na dan uplate. 
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre pocetka putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni. Postoji mogućnost plaćanja putem administrativne zabrane.

NAPOMENE U VEZI  SA SMEŠTAJEM:

HOTEL ČINGO ***

Svi apartmani su opremljeni kablovskom televizijom, klima uređajem, mini barom, sefom, direktnom telefonskom linijom.

Enterijer je savremeno uređen. Hotel raspolaže sopstvenim parkingom.

Restoran je klimatizovan i doručak je na bazi švedskog stola.

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5%.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2€ po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista.

NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15€ po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10€ po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 5€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red). Moguce je doplatiti dodatno sediste po ceni od 30€
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • Organizator putovanja nije ovlašćen za ocenu validnosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
 • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja: OTP 2/ 2016 TRAVELUX
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TRAVELUX