HOLIDAYS IN All Locations

12 available offers
Sort by:
Jump to page:
Page:  1 of 3 Previous

Selo "Na sedam Dunava" - Bački Monoštor Cena: 1.200,00 Polazak: 01.10.2017. backi-monostor Program putovanja: Polazak iz Beograda u 07:30 sa stajališta preko puta TC Ušće. Polazak iz Batajnice u 8,00 časova sa parkinga ispred agencije TraveLux. Vožnja ka Somboru. Obilazak grada sa vodičem: Velika pravoslavna crkva,Stara gradska kuća i zgrada županije,korzo...Nakon toga slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak puta ka Bačkom Monoštoru. Jedno od najzapadnijih vojvođanskih mesta pravi je dragulj prirodnih lepota, starih zanata i vrednih i interesantnih ljudi koji u njemu žive. Pošto je okruženo Dunavom i kanalima, praktično se nalazi na ostrvu i u njega se može ući samo preko mosta. Obilazak etno kuće ‘’Mali Bodrog’’. Život starih Monoštoraca koji su se pretežno bavili poljoprivredom verno je prikazan kroz Etno-kuću „Mali Bodrog“. Ova tzv. „paorska“ kuća ima veliko dvorište kojim dominira stari orah, čuvajući u svojoj senci bunar, bašticu sa muškatalama i lepim katama, u zadnjem dvorištu šeta živina, a taraba je drvena, sa malim vratima, kroz koja kada se prolazi, obavezno se saginje glava. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak za Beograd oko 18h. Kraj usluge. Aranžman obuhvata: -Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji -troškove organizacije putovanja -uslugu vodica/predstavnika agencije -ulaznicu za etno kuću (času domaćeg soka u etno kući) Aranžman ne obuhvata: ―individualne troškove Način plaćanja: ―30% pri rezervaciji, ostatak 10 dana pred polazak ―Preko računa uz izdat predračun agencije. Napomene: ― Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta ― Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazak...) ― Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije ― Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) ― Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja Aranžman rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, rok za otkaz putovanja je 3 dana pre početka putovanja. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja, koji se primenjuju od 25.01.2017. Organizator putovanja Travelux OTP 2/2016.

Price: €10 Photos

Fruškogorski manastiri-Sremski Karlovci
10.09.2017.
1.000,00
fruska-gora-10-09

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda oko 8:00 h sa parkinga preko puta Buvljaka. Polazak iz Batajnice u 8:30h sa parkinga agencije…

Price: €9 Photos

GROŽĐEBAL – VRŠAC
grozdebal-vrsac-16-09
16.09.2017.
1.000,00

Manifestacija poznata u narodu kao „Grožđebal“ ima dugu tradiciju, održava se svake godine, trećeg vikenda u septembru.
Prv…

Price: €9 Photos

MANASTIR OSTROG
22.09.-24.09.2017.
3.900,00

Manastir Ostrog ima dve celine: Gornji i Donji manastir. Gornji manastir je priljubljen uz okomitu živopisnu stenu na nadmorskoj visini od blizu…

Price: €32 Photos

BELA CRKVA

Specijalne ponude:

BELA CRKVA

CENA ZA POLAZAK IZ BATAJNICE I BEOGRADA: 990,00 DIN
CENA ZA POLAZAK IZ PANCEVA 890,00 DIN
TERMIN 13.08.2017.

Program putovanja:
Polazak iz Batajnice u 8,00 časova…

Price: €0 Photos
Sort by:
Jump to page:
Page:  1 of 3 Previous